@

İletişim

E.mail Bilgileri

(Kulüp ve bireyler için)

info35@voleyboliltemsilciligi.com 

(İletişim, sorular ve sorunlar için)

iltem35@voleyboliltemsilciligi.com

(İl Hakem Kurulu iletişim)

ilhkrl35@voleyboliltemsilciligi.com

(İl tertip Kurulu iletişim)

iltertip35@voleyboliltemsilciligi.com